Het opleidingstraject

Binnen de fanfare dient een beginnende muzikant een aantal fasen te doorlopen. Afhankelijk van zijn/haar muzikale kwaliteiten en van het aantal jaren genoten opleiding, wordt er gestart in het kinderorkestje, om via de muziekacademie en het jeugdorkest, als eindpunt de "grote" fanfare te bereiken.

Een eerste stap, voor kinderen vanaf 5 jaar, is het kinderorkestje "WIKidoe", dit is de ideale voorbereiding op een latere muzikale vorming. Dit instaporkestje staat onder leiding van professioneel geschoolde jonge muzikanten.

Tijdens de opleiding mag er bij "Willen is Kunnen" een muziekinstrument worden gekozen, de "muzikant in spe" komt nu ook in onze koper-, saxofoon- of slagwerkklas terecht. Het instrument wordt gratis in bruikleen gegeven door onze vereniging en mag tijdens de volledige muzikale opleiding worden gebruikt.

Voor het volledige muzikale opleidingstraject van onze leerlingen werken wij nauw samen met de Academie voor Muziek en Woord van de gemeente Willebroek.

De laatste stap in de voorbereiding naar een plaatsje achter de pupiter in de fanfare, is het jeugdorkest, Jong-WIK. In dit orkest Ieren de beginnende muzikanten allerlei zaken die belangrijk zijn voor het spelen in een fanfare, zoals "kijken naar de dirigent".

Laatste update: september 2017